www.pktt.cz N A K U P U J T E   O N L I N E stavba-strecha.cz Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail
PKTT
DIVIZE GEO
           Geomříže
      Tuhé výztužné geomříže
      dvouosé  E'GRID BIAX
      Tuhé výztužné geomříže
      jednoosé  E'GRID UNIAX
      Tkané výztužné geomříže
      z polyesteru  PK-GRID PET
      Geomříže pro vyztužení
      asfalt. povrchů  PK-FORCE
           Geotextilie
      Tkané geotextilie
      PK-TEX
      Netkané geotextilie
      PK-NONTEX
           Protierozní / vegetační
           geomatrace
      3D protierozní / vegetační
      geomatrace  PK-MAT
           Hydroizolační fólie
      Hydroizolační
      geomembrány  PK-LINER
      Protichemická izolační
      bariéra  PURAFLEX
      Nopová hydroizolační fólie
      PK-NOP
           www.OPERNEZDI.cz
      Systém vyztužených
      opěrných stěn  PK-WALL
TKANÉ VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE Z POLYESTERU PK-GRID PET
   
Tyto tkané výztužné geomříže jsou vyráběny z vysoce předepjatých polyesterových
vláken s ochranným povrstvením.


PK-GRID PET - Základní funkce
  Geomříže PK-GRID PET plní ve stavebních konstrukcích především dvě základní funkce: výztužnou a protierozní. U obou je využíváno výborných pevnostních charakteristik geomříže - přenosu vysokých tahových sil při nízkém prodloužení.
  V kombinaci s ochranným povrstvením jsou geomříže odolné nejen chemickým a biologickým atakům vyskytujícím v prostředí běžných typů zemin, ale i UV záření při protierozních aplikacích na jejich povrchu.
PK-GRID PET - Vyztužování zemin
  Převážně kopcovitý a místy i horský reliéf území České republiky a Slovenska, rostoucí ceny vykupovaných pozemků a také jejich stále obtížněji realizovatelný zábor vedou čím dál tím častěji z organizačního i ekonomického hlediska k jedinému řešení: vybudovat strmý svah, násep či opěrnou stěnu.
  Ovšem přirozené vlastnosti zemin umožňují bez pomoci realizovat svahy jen do určitého sklonu, proto byla postupem času vyvinuta technologie zemin vyztužených.
  Materiálů používaných k vyztužování zemin je celá řada, jednoosé geomříže PK-GRID PET mají k tomuto účelu výborné předpoklady.
  Přenos vysokých tahových sil při nízkém prodloužení je zajištěn speciálně předepjatými polyesterovými vlákny, používanými například při výrobě pneumatik či bezpečnostních pásů.
  Na základě dlouhodobých laboratorních zkoušek vykazuje PK-GRID PET vynikající hodnoty odolnosti creepu. Povrstvení geomříže zabezpečuje dostatečnou ochranu před poškozením při zabudování i před vlivem okolního prostředí. Všechny tyto vlastnosti se velmi příznivě odrážejí v hodnotách redukčních koeficientů nezbytných pro výpočet dlouhodobé návrhové pevnosti.
  Vyztužená zemní tělesa mohou být konstruována jak s tzv. zeleným lícem, kdy je čelo svahu porostlé rostlinami, tak i s lícem tvořeným například gabióny či betonovými tvarovkami.
  Oproti konvenčním technologiím provádění opěrných stěn, například proti betonovým gravitačním stěnám, představují vyztužené zeminy v projektech navrhovaných se 120 letou životností progresivní ekonomické řešení.
PK-GRID PET - Stabilizace podkladních vrstev
  Nevhodné geologické poměry velmi často komplikují zakládání nejrůznějších liniových i dalších staveb. Nedostatečnou únosnost podloží je možno zlepšit vložením vhodného výztužného geosyntetického prvku a dosáhnout tak požadovaných parametrů konstrukce.
  Vlastnosti PK-GRID PET jsou pro tuto funkci důležitým faktorem.
  Geomříž díky své biaxiální pevnosti při nízkém prodloužení přenáší a rozkládá tahové síly vznikající zatížením konstrukce.
  Speciální technologie tkaní má velký význam pro vysokou pevnost PK-GRIDU PET v uzlu, to je v místě, kde se ve struktuře geomříže protínají podélná a příčná vlákna.
  Výztužného efektu je dosaženo tak, že hrubá zrna zeminy po obou stranách geomříže pronikají jejími oky a jsou geomříží "uzamčena" proti vzájemnému pohybu (vzniká tzv. interlock).
  Celá vrstva je konsolidována a lokální zatížení rozneseno do široké plochy. Výsledkem je stejnoměrné sedání, zvýšení únosnosti či případná redukce tloušťky konstrukce oproti řešení bez PK-GRIDU PET.
  Realizace takto stabilizovaných vrstev je technologicky nenáročná, rychlá a představuje vysoce ekonomické a efektivní řešení.
PK-GRID PET - Protierozní ochrana
  Zejména padající kamenivo z erodujících masívů představuje velmi často nebezpečí pro bezpečnost provozu na liniových stavbách, ať už silničních či železničních.
  Geomříž PK-GRID PET, spuštěná a ukotvená do stěn masívu, brání díky své pevnosti uvolňování jednotlivých kamenů.
  Pokud přesto k uvolnění menších zrn dojde, například v místě, kde geomříž k masívu těsně nepřiléhá, toto kamenivo padá dolů, bezpečně odděleno geomříží od ohroženého okolí.
  Pevnost geomříže a její dostatečná pružnost umožňují snadnou aplikaci na nerovný povrch svahu.
  Povrstvení geomříže jí poskytuje potřebnou ochranu proti UV záření a zajišťuje v našich podmínkách dlouhodobou životnost takové konstrukce.
>> Stáhněte si <<

PK-GRID PET prospekt
  Copyright © 1993-2020
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, s.r.o.
Grafika a programování Licker pktt  

P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE, spol. s.r.o., tuhé výztužné geomříže E'GRID, výztužné polyesterové geomříže PK-GRID PET, výztužné, separační a filtrační tkané geotextilie PK-TEX, separační a ochranné netkané geotextilie PK-NONTEX, protierozní geomatrace PK-MAT, výztužné geomříže do asfaltových povrchů PK-FORCE, protichemická izolační geomembrána PURAFLEX, hydroizolační fólie PK-LINER, nopová hydroizolační a drenážní fólie PK-NOP, pojistná hydroizolační fólie PK-FOL, Difflex Thermo ND, Rewasi, Ventia Bronze, Ventia Gold, Vaxo, parotěsná zábrana PK-BAR, sítě a plachty na lešení PK-PROTECT, střešní doplňky, Darifix, střešní krytiny, fasádní fólie, dělicí vrstvy, lepicí pásky a tmely PK-TAPE, zakrývací plachty, PKTT, opěrná stěna, opěrné stěny, opěrná zeď,opěrné zdi, vyztužené zemní těleso, vyztužené, zemní, konstrukce, teleso, gabion, kb blok, gravity stone, geostone, geostone mini, keystone, geomembrane, nonwoven geotextile, woven geotextile, geogrid, betonove pohledove prvky, georohož, geobuňka, ekotextilie, agrotextilie, bentonit, bentonitová rohož, těsnění, Geomat, Tensar, Triax, Geomatex, Geolon, Bontec, Trinter, Geomanet, Interdrain, Viadrain, Tensar Glasstex, PGM-E, Asphaglass, Multicell, Tensar Wall, Bonar, Marcador, Bentomat, Resistex, Continuum, Neoweb, Ecofelt, Tenax LBO, Tenax Multimat, Notex, Geoter, Sunjut, Unsa, Ten Cate Geosynthetics, ITP, Industrial Textiles & Plastics, Fiberglass, Amet Geo, Polyfelt, Miragrid, Megadrain, Afitex, Polymat, Envirofelt, Thrace, Polgrid, Fibertex, Fibertex Protex, Firestone, Kordarna, Kortex, Armatex, ViaPross Retex, Mokrutex, Mitop, Naue, Secugrid, Carbofol, Bentofix, Secudrain, Combigrid, Secumat, Secutex, Terrafix, Geosyntetika, Huesker, Enka, Colbond, Fortrac, Stabilenka, Fornit, Duogrid, ComTrac, HaTelit, NaBento, HaTe, Incomat, Ringtrac, Robutec, Enkamat, Enkadrain, Armater, EnkaTex, Juta, Junifol, Arabeva, Netex, Geojutex, Jutagrid, Petexdren, Jutadrain, Jutenon, Jutafol, Jutadach, Jutavap, Jutatop, Svitap, Svitapfol, Bramac, Bramacfol, Tondach, Tondachfol, Dorken, Delta-Maxx, Delta-Vent, Delta-Foxx, Delta-Fassade, Delta-Reflex, Delta-Trela, Dragofol, Gutta, Guttafol, Guttabeta, Guttabau, Guttatex, Fastape, Hasoft, Gerband, mdm, BWK, Gunnefol, Masterplast, MasterMax, MasterFol, Foliarex, Strotex, Peri, Layher, Alfix, Rux, Haki, PURAFLEX, kompozitní geomembrána, protichemická izolace, bariéra, hydroizolační fólie, hydroizolace, ochrana, životní prostředí, znečištění, toxické látky, ropné látky, ropné produkty, PHM, pohonné hmoty, uhlovodíky, benzín, nafta, diesel, olej, topný olej, kyselina, asfalt, bitumen, chemikálie, radon, pitná voda, geomembrane, PENEFOL, Lithoplast, Fatrafol, Ekofol, Plastika, Vaeplan, Sika, Sikkaton, Sikafloor, Siplast, Vedaflor, Plastiflex, Vedag, Firestone, ELBEsecur, Maxurethan, TopPur, Colormix, Techfloor, Mirelon, Ultra Tech, XR-5, DuPont, GSE, Gundle, Solmax, Nilex, Enviroflex, Isoflex, Enviro Liner, Hazgard, Layfield, Coletanche, Carpi, MacLine, Atarfil, Agru, Aquamaster, Sotrafa PK-Liner, Nicotarp, Nicoflex, Ten Cate Nicolon, Tefond, RKW Wepelen, SaltGuard Ultra, Visqueen, Terrafix, Huifeng, Huikwang, PolyFlex, Deep Root, Schwartz Kristoffel, Attane, Dow, Tuflex, PVC, HDPE, EPDM, LLDPE, BUTYL, PUR, asfaltový pás,